Wallenberg Foundations AB

Intro

Wallenberg Foundations AB

– administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser

Bolaget administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser. Inom ramen för Wallenberg Foundations AB ligger även den funktion som arbetar med kapitalförvaltning, ägarstyrning, kommunikation och nätverksbyggande kring familjen Wallenberg.

Wallenbergstiftelserna omfattar 15 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av - eller bildats genom insamling till hedrande av - medlemmar i familjen Wallenberg.

De största Wallenbergstiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Dessa har delegerat ansvaret för förvaltningen och ägarstyrningen av deras direktägda tillgångar, till en investeringskommitté administrerad av Wallenberg Foundations AB.