Styrelse och ledning

Peter Wallenberg Jr
Ordförande

Ingrid Sundström
Vice ordförande

Göran Sandberg
Ledamot

Jonas Ragnarsson
Ledamot, VD

Dick Lundqvist
Ledamot